تماس با ما


 

اطلاعات تماس

Mobile: +98 913 352 2985

Tel: 3536207370

Fax: 3536208976

info@yazdfriendlyhotel.com

آدرس ما

یزد
خیابان مسجد جامع
میدان وقت لساعه